De voorzitters van de bedrijvenkring Putten, Zeewolde, Ermelo en Harderwijk hebben op 24 juni weer rond de tafel gezeten. Het overleg was een vervolg op de begin juni gehouden bijeenkomst waar zowel de wethouders EZ van genoemde gemeenten aanwezig waren, als de voorzitters van de verschillende bedrijvenkringen. Tijdens het overleg begin juni is gesproken over een gezamenlijke gebiedsagenda. Verzoek was toen ook de gemeente Putten aan te laten haken bij deze agenda.

De voorzitters van de bedrijvenkringen zijn enthousiast over het aanhaken van de gemeente Putten. Zaak is wel dat dit ook bestuurlijk binnen de gemeente Putten omarmd moet worden. De komende tijd zal daar de nodige energie in gestoken worden.

Tijdens het overleg van 24 juni is gesproken over het opstellen van een bedrijventerreinenvisie door de bedrijvenkringen van Ermelo, Putten, Zeewolde en Harderwijk. Ook zijn de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport besproken. Na overleg binnen de diverse besturen zal gekeken worden of de bedrijventerreinenvisie en Lelystad Airport een gezamenlijke aanpak vragen.

De voorzitters van de bedrijvenkringen hebben afgesproken ieder kwartaal de hoofden bij elkaar te steken voor een kort overleg.