Het eerste gedeelte van ons prachtige bedrijventerrein Veldzicht dateert uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Er zijn sinds die tijd vele ontwikkelingen geweest en het wordt tijd om na te denken hoe wij ons terrein een update kunnen geven, zodat het toekomstbestendig is voor de komende decennia.

‘Een toekomstbestendige  bedrijventerrein is een terrein waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid en ecologie, waarmee een aantrekkelijker vestigingsklimaat wordt gecreëerd en wordt toegewerkt naar energie neutrale en klimaatbestendige bedrijventerreinen in 2050′

Met andere woorden: hoe kunnen wij bedrijventerrein Veldzicht een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken? Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn/komen zijn o.a.:

  • Veiligheid
  • Energietransitie
  • Circulariteit
  • Bereikbaarheid
  • Opvang van hitte en piekbuien.

Wij willen nu een start maken met een inventarisatie van de status en de behoefte bij alle ondernemers op Veldzicht en Tonsel. Hiervoor is de stichting Ernon door de gemeente gecontracteerd en zij zullen in  de komende weken met u contact opnemen voor een persoonlijk gesprek. Na deze inventarisatie ontstaat er een beeld van waaruit verdere stappen kunnen worden ontwikkeld.

Om dit proces vanuit de ondernemers te begeleiden is een klankbordgroep in het leven geroepen, bestaande uit:

Cor van Winkoop (Van Winkoop Truckschade)
Patrick Hulleman (Vierhouten Groep)
Jan van Panhuis (Van Panhuis Bouw)
Alex van den Brink (St. van den Brink)
Roel Oosterhoff (Oosterhoff Poolen)
Heimen van Diest (Poort van Veldzicht)