Passende bedrijfshuisvesting voor groeiende ondernemers is in Ermelo een belangrijk thema geworden. De Bedrijvenkring Ermelo (BKE) heeft deze week het college van B&W en de gemeenteraad een startnotitie aangeboden. De notitie geeft de visie van de BKE weer voor oplossingsrichtingen voor dit inmiddels nijpende probleem. Met de oproep aan de politiek om het stokje over te nemen en samen met de ondernemers te gaan werken aan duurzame nieuwe bedrijfshuisvesting.

Volgens voorzitter Reinald van Ommeren is de in de notitie geïntroduceerde ‘schuifpuzzel’ een heel mooie aanpak om tot een herschikking van de huidige vestigingsplekken van bedrijven te komen en tegelijk ook ruimte te scheppen voor andere onderwerpen, zoals woningbouw. Door een nieuw terrein in de vorm van een zogenaamd Ecopark nabij de A28 te ontwikkelen kunnen meerdere belangen in één keer gediend worden. Denk aan verkeersbewegingen, de energietransitie en meer natuurinclusiviteit. Bestuursadviseur Heimen van Diest heeft in de aanloop van deze notitie, samen met bureau Imoss die de notitie heeft uitgewerkt, veel ondernemers gesproken. Een aantal sprekende voorbeelden zijn in de notitie opgenomen. Hij constateert dat de tijd echt rijp is om nu door te pakken, want de ruimtebehoefte is dermate groot dat er nu al bedrijven Ermelo gaan verlaten. Terwijl de wens is om juist te blijven omdat er een grote binding is met Ermelo ten aanzien van personeel en ook de klantenkring van bedrijven.

De BedrijvenKring Ermelo wil de politiek oproepen om op basis van deze notitie het stokje over te nemen en mee te denken over het vasthouden van succesvolle Ermelose bedrijven. De ondernemers en de gemeente hebben elkaar nodig om ambities waar te maken en te kunnen blijven ondernemen. Daarvoor moeten keuzes en beleid worden gemaakt. Een helder standpunt over een toekomstbestendig, duurzaam en gezonde bedrijfshuisvesting, waar onder Ecopark Horst, biedt ondernemers zekerheid. De bedrijvenkring gaat graag samen met de gemeente concreet aan de slag met de volgende stap.  Ze brengen deze startnotitie daarom graag in bij het (nieuwe) college en de raad om het te agenderen.

Klik hier voor de notitie.