Veldzicht is klaar voor de volgende stap!

Namens de Bedrijvenkring Ermelo en Gemeente Ermelo zijn wij erg trots te vermelden dat na een intense periode van maar liefst 2,5 jaar, de eerste grote stap is genomen om de netcongestie aan te pakken op Veldzicht! 

Met de oprichting van de Veldzichtse Energie Cooperatie Ermelo U.A. is de doelstelling van het bestuur, om het op duurzame wijze produceren en leveren van energie direct of indirect ten behoeve van haar leden.

Daarnaast het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het gezamenlijk inkopen, opslaan en/of distributie van duurzame energie om energiezekerheid en zo laag mogelijke genivelleerde energiekosten te realiseren voor haar leden. 

Het bestuur bestaat uit een drietal ondernemers gevestigd op Veldzicht welke al geruime tijd aangesloten waren bij de werkgroep Smart Energy Hub Veldzicht;

Voorzitter;              Heimen van Diest | DIVAMA B.V.

Secretaris;              Jan Zwiers |  HAVO

Penningmeester;  Gerard Elbertsen |  BR Tomassen

Vanuit de werkgroep Smart Energy Hub Veldzicht is in 2022 de Green Deal tot stand gekomen. Vanuit de Green Deal heeft Gemeente Ermelo  aan FIRAN  de opdracht verstrekt een energiescan  uit te voeren op Veldzicht.

Een van de adviezen van FIRAN blijkt het oprichten van een Energy Hub en de basis van een Energy  Hub is een Energie Cooperatie. De cirkel is nu rond en het is wachten op groen licht vanuit de netbeheerders om daadwerkelijk de netcongestie aan te kunnen pakken!

Aan de inzet van de Gemeente Ermelo zal het niet liggen! Marcella van Wagensveld zet werkelijk alles op alles om bedrijventerrein Veldzicht als pilot aan te merken bij de netbeheerders.