Een exacte locatie is nog niet aangegeven, ook niet hoe groot het nieuwe bedrijventerrein zou moeten worden. Maar er is een grote wens om een nieuwe ruimte te creëren voor Ermelose bedrijven die op een niet-toekomstbestendige locatie zijn gevestigd. In belang van de lokale werkgelegenheid voor nu en in de toekomst is die extra ruimte nodig. Een ecopark bij de A28 zou een oplossing zijn. Dit idee komt voort uit een visie van de BedrijvenKring Ermelo en het college wil nu een eerste stap zetten om dit te onderzoeken.

Om goed in kaart te brengen wat er nodig is voor een solide plan voor dit nieuwe bedrijventerrein wil de gemeente Ermelo een verkennend onderzoek starten. ,,Zo willen we inzicht krijgen of een nieuw bedrijventerrein langs de A28 mogelijk is,” aldus wethouder Hugo Weidema. ,,We gaan nu eerst kijken wat nodig is voor het project in tijd, geld, kennis en capaciteit en wat vervolgens de volgende stap is om te gaan zetten. Er staan nog heel veel vragen open en er is nog niet voldoende zicht op de verwachte ontwikkelingen. Het is dus echt de eerste stap. Een stap overigens waar het college blij mee is. We hebben het opgenomen in ons coalitieakkoord omdat het voor zowel de bedrijven als inwoners voordeel kan opleveren. Mooi dat we nu starten!”

Idee van de BedrijvenKring Ermelo

Het idee voor het bedrijventerrein op die plek is afkomstig van de BedrijvenKring Ermelo. Dit idee is in opdracht van BKE verder uitgewerkt. In het coalitieakkoord is het idee meegenomen als ambitie en zijn hier een aantal eigenschappen voor het eventuele nieuwe bedrijventerrein aan gekoppeld. Zo moet het een aantrekkelijk alternatief zijn voor bedrijven die op Kerkdennen zijn gevestigd of voor bedrijven die zich op Veldzicht niet verder kunnen ontwikkelen. Ook moet het de verduurzaming van bedrijven mogelijk maken, energie neutraal zijn, en goed passen in het omliggende landschap.