Woensdag 16 november ondertekenden ondernemers van bedrijventerrein Veldzicht, gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo, Rabobank en Liander de ‘GreenDeal’. Hiermee zetten deze partijen zich vol energie in voor een duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein. De grote uitdaging is om de lokaal opgewekte energie lokaal te gebruiken, dit door middel van een ‘Smart grid’. Pionieren door te doen is het motto!

De presentatie van Firan (dochteronderneming van Liander) en Energiehaven vormde de aftrap van het technische haalbaarheidsonderzoek. Parallel wordt ook onderzocht welke (financiële en juridische) organisatievorm het beste aansluit bij de behoeften van alle betrokken ondernemers op Veldzicht.

Het project vloeit voort uit het gemeenschappelijk belang van de gemeente en de ondernemers van Veldzicht om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst. Het project richt zich op een integrale aanpak van energiebesparing, CO2-vermindering, energieopwekking, klimaatadaptatie en circulariteit.

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Veldzicht en sluit u zich graag aan bij dit initiatief? Neem contact op met de BKE (secretariaat@bedrijvenkringermelo.nl) of mail naar de gemeente: duurzamer@ermelo.nl.