De BKE vindt de koppeling tussen het onderwijs en bedrijven en instellingen in Ermelo en omgeving belangrijk. Tijdens de laatste bestuursvergadering, waarbij het bestuur een rondleiding kreeg op het Christelijk College Groevenbeek, werd verteld over Groevenbeek NEXT (een nieuw onderwijsconcept). Leerlingen leren niet alleen in de school, maar moeten voor hun onderzoeken ook informatie inwinnen buiten de school door bedrijven te bezoeken, medewerkers te interviewen etc.

Als bestuur juichen we die ontwikkelingen toe en we brengen we graag het verzoek van decanen Matthijs Schenk en Yvonne Vos onder uw aandacht:

De wereld van werk verandert snel en leerlingen zullen in de toekomst nog vaak loopbaankeuzes moeten maken. Om bewust te leren kiezen is het belangrijk dat zij veel ervaringen kunnen opdoen in en vooral buiten school. Meelopen met een beroepsbeoefenaar in de praktijk is zo’n ervaring die we elke leerling gunnen.

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om leerlingen te ontvangen op de werkvloer. De invulling en duur van het bezoek mag u zelf bepalen maar u zou kunnen denken aan een rondleiding, assisteren bij werkzaamheden, uitvoeren van een praktische opdracht, etc. De leerling bereidt in elk geval een aantal vragen voor die hij/zij aan u zal stellen.
We hopen dat u enthousiast bent en het formulier in wilt vullen. 
 
Kunt u geen leerlingen ontvangen, maar bent u wel bereid om via de mail of telefonisch vragen te beantwoorden, dan kunt u dat ook aangeven op het formulier.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens de decanen Matthijs en Yvonne &
Roelie Bakker, coördinator stagebureau en 
bestuurslid BKE