In 2019 is door de BKE het document  VISIE 2030 opgesteld. Hierin hebben wij de onze toekomstvisie op een aantal thema`s vastgelegd, t.w.:

Ruimte voor bedrijven en ruimte voor het dorp
Onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting
Duurzaamheid op industrieterrein
Samenwerking in de regio middels Economic Board

Deze visie hebben is 2019 met u besproken en begin 2020 gepresenteerd aan het College van B&W en aan de raadsfracties.  Ons plan was om dit agenderen in een ledenbijeenkomst. Helaas is dit er om bekende redenen niet van gekomen.

Om u toch te informeren hebben wij met VinkeVision de presentatie op film gezet, met daarin optredens van onze bestuursleden Jolande Combee, Roel Oosterhoff, Heimen van Diest en Reinald van Ommeren.