De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt weer fysiek plaats op 5 juli 2021 om 19:00 uur bij de Heerlickheijd van Ermelo! Graag begroeten we onze leden om de ontwikkelingen van 2019/2020 te schetsen, nieuwe bestuursleden voor te stellen en afscheid te nemen van de huidige voorzitter en vice-voorzitter. We hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn! We sluiten de ALV af met een zomerborrel.