Op woensdag 21 september a.s. organiseert de BKE het Miljoenenontbijt in de Dialoog te Ermelo. Dit gezamenlijk initiatief met Bedrijvenkring Harderwijk en Bedrijfskring Zeewolde vindt plaats op de dag na Prinsjesdag. Na een smakelijk ontbijt waar u de ondernemers uit de omgeving kunt ontmoeten, krijgt u een op het bedrijfsleven toegespitste update van de maatregelen uit de Miljoenennota. Noteert u de datum alvast in uw agenda?